کردی
English

مقالات / سیاسی

اهم رویدادهای سال ١٣٩٣

تدوین: علی لیلاخ
2015-04-01 13:08:51

 رخدادهای مهم سیاسی جهان 

ــ چهارمین سال بحران سوریە(١٨مارس٢٠١١)
بعداز تغییر دولت و سیستم حاکمیت در چند کشور عربی در پی قیامی کە بە بهار عربی شهرت یافت، موجی از اعتراضات، کشور سوریە و دولت اسد را نیز در برگرفت و رژیم این کشور نیز  با خیزش و اعتراض مردم واحزاب معارض روبرو شد و از مارس ٢٠١١ تا کنون کشور سوریە درگیر جنگ داخلی خونینی شدەاست کە طبق آخرین آمار ارائە شدە از سوی دیدەبان حقوق بشر، در نتیجە کشتارها و بمباران‌های دولت اسد تاکنون نزدیک بە ١٢٥هزار و٣٤٤ نفر دراین کشور کشتە شدەاند کە بیش از٧ هزار تن از آنها کودک می‌باشند.
ــ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
از جملە رخدادهای مهم سال گذشتە در خاورمیانە برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از سقوط طالبان بود. انتخابات ریاست جمهوری در این کشور با حضور پر رنگ مردم در این کشور برگزارشد. (١٦اردیبهشت) اگرچە گروەهای تندرو این انتخابات را تحریم و مردم را تهدید نمودند، اما علیرغم این تهدیدها باز هم مردم افغانستان در این انتخابات شرکت نمودند.
ــ انتخابات ریاست جمهوری عراق
درغیاب جلال طالبانی و بروز کشمکش‌های سیاسی میان احزاب سیاسی عراق بویژە اختلافات میان اقلیم کردستان و بغداد عاقبت جریا‌ن‌های سیاسی آن کشور با یکدیگر بە تفاهم رسیدە و در اردیبهشت ٩٣ فؤاد معصوم با اخذ٢١١ رأی اعضای پارلمان بە عنوان دومین رئیس‌جمهور کرد در حکومت عراق فدرال انتخاب شد.
ــ درگذشت نویسندەی شهیر کردتبار ترکیە یاشار کمال( 9 اسفند)
ــ برای اولین بار درتاریخ سیاسی ترکیە رئیس جمهور با آراء مستقیم مردم انتخاب شد. (مرداد٩٣)
 
ــ برگزاری پنجاەمین کنفرانس امنیتی مونیخ با حضورحکومت اقلیم کردستان. (١١تا١٣بهمن ماە)
ــ انتخابات کنگرەی آمریکا وبەدست گرفتن اکثریت کنگرەازسوی جمهوریخواهان و برجستە شدن اختلافات میان دمکراتها و جمهوریخواهان بر سر مسألەی هستەای ایران(آبان١٣٩٣)
ــ انقلاب ٢٠١٤ اوکراین و بروز اختلافات میان کشورهای غربی با روسیە
ــ قدعلم نمودن سازمان تروریستی داعش موسوم بە  دولت اسلامی  عراق و شام و تصرف بخش وسیعی ازخاک عراق و سوریە توسط این گروە
ــ یورش داعش بە خاک کردستان عراق و قتل‌عام و بە اسارت گرفتن مردم بی دفاع شنگال(١٦ مرداد ٩٣)
ــ حملەی تروریستی افراد  مسلح  بە دفتر نشریەی فکاهی "شارلی ابدو" در شهر پاریس و کشتە شدن چند کارتونیست بە همراە چند پلیس در کشور فرانسە(١٧دی ماە ٩٣)
ــ شهر کوبانی بعد از چهار ماە محاصرە توسط نیروهای گروە داعش در٦ بهمن ١٣٩٣ با مقاومت و جانفشانی بی نظیرمردم این شهر و پیشمرگان کرد آزادگردید.
رخدادهای ایران
ــ افشای پروندەهای فساد مالی سران تراز اول دولت احمدی‌نژاد و  حبس محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق بە اتهام  اختلاس  میلیاردی(٢٤دی  ماە)
ــ جلوگیری ازسفر"احمد شهید'  گزارشگر ویژەی سازمان ملل در مورد مسألەی حقوق بشر درایران، از سوی مسئولین نظام.
احمد  شهید بار دیگر در گزارش سالانەی خود از وضعیت اسفناک  حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی نمود. وی در این گزارش٨١ صفحەای اعلام کرد کە در سال ٢٠١٤ در ایران تحت حاکمیت  جمهوری‌اسلامی بیش ١٢ سال گذشتە اعدام صورت گرفتەاست .از آغاز دولت روحانی تاکنون ١١٩٣ نفر دراین کشور اعدام شدەاند.
ــ اعدام چندین  زندانی سیاسی وعقیدتی  کرد در زندان‌های ارومیە و رجایی‌شهر کرج (١٣ اسفند)
رخدادهای ورزشی
ــ برزیل  میزبان جام  جهانی فوتبال شد(٢٠١٤)  و در خاتمە این ماراتن مهم تیم فوتبال آلمان قهرمان جهان شد. ( 22خرداد)
ــ بار دیگر درخواست ایران برای میزبانی جام فوتبال ملت‌های آسیا از سوی فدراسیون جهانی فوتبال رد شد. درحالی کە ایران از سال ١٣٥٣ بدنبال کسب این میزبانی ست.
ــ سامان طهماسبی ورزشکار جوان و نامی کرد بە عنوان بهترین کشتی گیر جهان شناختە شد. (١٦/٣/٩٣)
ــ سیامند رحمان وزنەبردار معلول و موفق کرد مدال طلای خود را بە آوارەگان کوبانی  تقدیم  نمود. (٢٤فروردین)
رخدادهای مهم کردستان ایران
ــ درگذشت چندین چهرە ماندگار در حوزەی موسیقی در شهر سنندج: 
استادعباس کمندی خوانندە و نمایشنامەنویس مشهور کرد، بعدازعمری خدمت  بە موسیقی اصیل کردی و بە یادگار گذاشتن چندین اثر ادبی در اول تیر١٣٩٣ دار فانی را وداع  گفت.
استادعلاالدین باباشهابی هنرمند در عرصەی موسیقی(5تیر)
 
ــ مردم اغلب شهرهای کردستان ایران بە یاری همنوعان خود در شنگال و کوبانی شتافتند.
بعد از یورش وحشیانەی تروریست‌های داعش بە شهرهای شنگال و کوبانی، مردم شهرهای کردستان ایران در حرکتی خودجوش  کمک‌های  مادی  خود را  بە مردم مصیبت‌دیدەی این دو شهر اهدا نمودند. (مهر٩٣)
ــ اعتصاب غذای٣٣ روزەی زندانیان سیاسی کرد زندان ارومیە
جمعی از زندانیان سیاسی کرد در اعتراض بە رفتار زندانبانان و مخالفت  با جداسازی آنها از بندهای ویژە و انتقالشان بە بندهای ویژەی جرائم جنایی و معتادان، دست بە اعتصاب غذا زدند و در  نهایت با مقاومت خود و حمایت گروەهای سیاسی و مدنی و برپایی کمپین‌ و ... مسئولین قضایی را ناچار  بە  تغییر  رفتار و پذیرش خواست‌های خود نمودند.(٢٩خردادماە)
ــ خشک شدن بخش  وسیعی از دریاچەی  ارومیە و نابودشدن چندین گونەی  گیاهی و جانوری در این منطقە و واردآمدن خسارت زیاد زیست  محیطی. دریاچە ارومیە بزرگترین  دریاچەی ایران و دومین دریاچەی شور جهان  می‌باشد.
ــ تداوم فعالیت های حمایت از طبیعت و محیط زیست در اکثر شهرهای  کردستان ایران.
آتش زدن قفس‌ها و شکستن اسلحەهای شکاری و کاشتن نهال وغیرە... از جملە  فعالیتهای چشمگیر این  انجمنها  در سال گذشتە بودند کە مهمترین  آن  تجمع ٥٠٠٠ نفری  مردم  شهر مریوان و اطراف در حمایت از دریاچەی  زریبار با دعوت  انجمن سبز  چیای آن  شهر بود. (24بهمن ماە)
 
 
ــ انتخاب برادران کردپور  برای  دریافت دومین جایزەی حقوق  بشر"رها"
هم زمان با برگزاری ٢٨ مین  نشست شواری حقوق بشر سازمان ملل، جایزەی حقوق‌بشر 'رها'  بە برادران  کردپور تعلق گرفت. مسعود و خسرو کردپور، بە ترتیب مسئول و خبرنگار آژانس خبری  مکریان بە اتهام  امنیتی از ١٨ اسفند سال ١٣٩١ تاکنون  در حبس  بسرمی‌برند.
ــ بمناسبت  روز جهانی زبان  مادری(2فوریە) انجمن های  ادبی  کردستان ایران در این خصوص  فعالیت چشمگیری داشتند.
شهرهای بانە، سقز، بوکان، دهگلان و... شاهد چندین نشست و سمینار علمی  راجع  بە اهمیت زبان  مادری بودند.
 
رویدادهای  مهم حزب  دمکرات  کردستان در سال٩٣
ــ تاسیس نیروی جدیدنظامی با حمایت حزب  دمکرات کردستان  تحت عنوان"مدافعین شرق کردستان" و انجام چندین  عملیات  نظامی این نیرو در مناطق مریوان، سردشت و  پیرانشهر کە در این زنجیرە عملیات‌ها  پیشمرگی بە نام  هژار قاسمی شهید و چند پیشمرگ دیگر هم مجروح شدند. (٤مهر)
ــ درگذشت رسول لیلانەی یکی  ازفرماندهان حزب دمکرات و مدافعین شرق  کردستان (١٧خرداد)
ــ برگزاری هفتمین کنگرەی اتحادیەی جوانان دمکرات  کردستان درتاریخ ٦خردادماە
ــ مطرح شدن مجدد اتحاد دوشاخەی  دمکرات(حدک/ حدکا) در قالب  کمپین یکم دی ماە
 
ــ برگزاری چهارمین کنگرەی اتحادیەی زنان دمکرات کردستان (24اسفند)
 
 
 
درشماره‌ی٦٥٢  روزنامه «کوردستان» منتشر شده‌ است