کردی
English

ایستگاه

گزارش نقض حقوق بشر در کردستان توسط جمهوری اسلامی ایران در 3 ماه پاییز

2012-12-29 09:36:47

 

(کشته‌ و یا زخمی شدن و بازداشت 119 نفر طی 3 ماهه‌ی پاییز سال جاری) 

کردستان و کرد نیوز:  سرکوب و کشتار مردم بیگناه‌ کرد و تعقیب و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی خفه‌ کردن هر ندای آزاد و مستقل در کردستان، توسط ارگانهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی کماکان ادامه‌ دارد .
دستگاهای امنیتی و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در کردستان با همکاری یکدیگر و‌ همگامی دستگاه قضایی این رژیم از ابتدای سال جاری تاکنون موجب کشته‌ و یا زخمی شدن 49 تن در کردستان و نیز به‌ زندان افتادن و مجازات 79 نفر شده‌‌اند و این در حالیست که‌ 26 تن از آنها کولبران و کسبه‌ی مناطق مرزی کردستان بودند.
دستگاه‌ قضایی جمهوری اسلامی همچنین طی این مدت 4 زندانی کرد را تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر اعدام کرده‌اند.
گزارشها حاکی از آن است که‌ در همین مدت و در نتیجه‌ تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی بسوی کسبه‌ و کولبران مناطق مرزی که‌ بدلیل بیکاری و تنگدستی با توسل به‌ کولبری معاش روزانه‌ی خود را به‌ دست آورند، 18 تن مجروح شده‌اند. این بار نیز انفجار مین در کردستان حوادث جانسوزی در پی داشت که‌ طی آنها 2 تن کشته‌ ویا مجروح شدند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در کردستان طی مدت 3 ماهه‌ی پاییز امسال دستکم 59 تن از مردم عادی و کوشندگان و جوانان فعال کرد را به‌ جرم فعالیت سیاسی و امنیتی علیه‌ جمهوری اسلامی بازداشت کردند. بخشی از این افراد پس از بازجویی و محاکمه‌ به‌ طور موقت وباقید وسیقه‌ آزاد شده‌اند و دستگاه‌ قضایی نیز طی این 3 ماه دستکم 20 تن از باداشت شدگان و فعالان سیاسی کرد را محاکمه‌ ‌ و آنها را به‌ حبس از 18 ماه‌ گرفته تا 45 سال زندان محکوم کرده وحکم 1374 ماه حبس رابه 20 بازداشت شده سیاسی کرد تحمیل کرده است. 
طی همین مدت 8 دبیر مدارس شهرهای دهگلان ودیواندره به اتهام فعالیتهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی ازکار اخراج شده‌اند، این در حالیست که بخشی از آنها بیش از 15 تا 20 سال سابقه‌ی تدریس در مدارس داشته‌اند. 
‌شایان ذکر است که‌ این آمار بر اساس اخبار و اطلاعات تنظیم شده‌است که‌ به‌ خبر گزاری کردستان وکرد رسیده‌ و یا در رسانه‌های سازمانهای مدافع حقوق بشر منتشر شده‌اند، با توجه به‌ اینکه‌ جمهوری اسلامی فضایی آکنده‌ از سرکوب و اختناق و سانسور را بر کردستان حاکم کرده‌ است، با اطمینان می توان  اذعان داشت که‌  آمار نقض حقوق بشر در کردستان بسیار بشر از در کرستان بسیاربیشتر از آن چیزی است که‌ در این گزارش و جدول ذین آمده‌ است.
جدول زیر حاوی جزئیات بیشتری از نقض حقوق بشر دا کردستان طی 3 ماهه‌ی پاییز 1391 خورشیدی است:
 
 
 
 
 
ردیف مشخصات اهل پیشه‌ حالت نقض حقوق بشر جزئیات تاریخ
1 رزگار گنمان گه‌نمان سردشت کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 1 – 7 – 91
2 حسین کر‌می سقز کاسبکار کشته‌ شده‌ بر اثر انفجار مین در مرز مریوان 2 – 7 - 91
3 خالید قاسمی گه‌وه‌رقه‌ڵای سقز کاسبکار کشته‌ شده‌ بر اثر انفجار مین در مرز مریوان 2 – 7 - 91
4 محمود دیولان دیولان سردشت کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 2 – 7 – 91 
5 صالح ... اهل هلو از توابع سردشت کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 2 – 7 – 91 
6 حسن ابراهیم خضری سردشت کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 2 – 7 – 91 
7 مادح صادقیان مریوان کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 4 – 7 – 91 
8 حسن عبدالهی سردشت کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 5 – 7 – 91 
9 صلاح بنگینی سینگان اشنویه‌ کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 5 – 7 – 91 
10 سعید بنگینی سینگان اشنویه‌ کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 5 – 7 – 91 
11 ریبوار فه‌قی مینه‌ سینگان اشنویه‌ کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 5 – 7 – 91 
12 رامین فرزند سیامند مهاباد کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 7 – 7 – 91 
13 شوان عمر حمید کردستان عراق کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 7 – 7 – 91 
14 سه‌عید شه‌ریفی گه‌وره‌داری بانه‌ کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 7 – 7 – 91 
15 توفیق محمد ا‌مینی نوسود شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ جمهوری اسلامی 7 / 7 / 91
16 عطا .............. بهارستان سقز کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 9 – 7 – 91 
17 خالید ........... بهارستان سقز کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 9 – 7 – 91 
18 حسین ........ شریف آباد سقز کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 9 – 7 – 91 
19 ئه‌نوه‌ر ..... تورجان بوکان کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 9 – 7 – 91 
20 امیر احمدی هه‌نگه‌ژاڵی بانه‌ کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 9 – 7 – 91 
21 احمد عزیزیان اشنویه‌ زندانی اعدام شده‌ به‌ اتهام قاچاغ مواد مخدر 10- 7 -91 
22 سامی عباسپور اشنویه‌ زندانی اعدام شده‌ به‌ اتهام قاچاغ مواد مخدر 10- 7 -91 
23 هژار نبی پوریان مهاباد کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 10 – 7 – 91 
24 ماکوان کیخسروی پاوه‌ شهروند عادی بازداشت شده‌ توسط نهادهای امنیتی کشور 10 – 7 -91 
25 مودریک فتحی ‌ پاوه‌ شهروند عادی بازداشت شده‌ توسط نهادهای امنیتی کشور 10 – 7 -91 
26 ماکوان و‌یسی پاوه‌ شهروند عادی بازداشت شده‌ توسط نهادهای امنیتی کشور 10 – 7 -91 
27 حقی باڵا فرزند رشید کردستان ترکیه‌ کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 14 – 7 – 91 
28 حسن فاطمی سقز معلول پیشتر بازداشت شده‌ بود به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور به‌ 3 سال زندان محکوم شده‌ است 15 – 7 -91
29 امجد کرمى دهگلان معلم اخراج شده‌ است به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 15 – 7 - 91
30 احمد امیری دهگلان معلم اخراج شده‌ است به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 15 – 7 - 91
31 حسن علم خواە دهگلان معلم اخراج شده‌ است به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 15 – 7 - 91
32 علی خالدیان قروه‌ معلم اخراج شده‌ است به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 15 – 7 - 91
33 حسن محمدی بوکان زندانی اعدام شده‌ به‌ اتهام قاچاغ مواد مخدر 15 – 7 - 91
34 وریا فر‌جی مریوان شهروند عادی بازداشت شده‌ بعد بازجویی با قرار وثیقه‌ آزاد شده‌ است 16 – 7 -91
35 پشتیوان ا‌فسری مریوان شهروند عادی بازداشت شده‌ بعد بازجویی با قرار وثیقه‌ آزاد شده‌ است 16 – 7 -91
36 گاندی چشم نور ارومیه‌ کشاورز کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 16 – 7 – 91 
37 منوچهر چشم نوور ارومیه‌ کشاورز زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 16 – 7 – 91 
38 چەمران چشم نوور ارومیه‌ کشاورز زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 16 – 7 – 91 
39 امین ملکى سقز شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام امنیتی از تیرماه بازداشت شده‌ است .............
40 وریا جعفرى سنندج شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام امنیتی از تیرماه بازداشت شده‌ است .............
41 عمر منجمی راد سردشت شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور به‌10 سال زندان محکوم شده‌ است 17 – 7 - 91
42 ابووبه‌کر مولانیان سردشت کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 21 – 7 – 91 
43 عبید سجادی سنندج شهروند عادی بازداشت شده‌ توسط اداره‌ی اطلاعات 22/ 7 / 91
44 برهان فرهادی نوسود کاسبکار زخمی شده‌ در اثر انفجار مین پای خود را از دست داده‌ است 22/ 7 / 91
45 حبیب سعادتیان ارومیه‌ کاسبکار کشته‌ شده‌   با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 22  7 – 91 
46 شمس الدین کوله‌یی
ارومیه‌ کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 2 /  – 7 – 91 
47 سابیر خالدیان دیوانده‌ره‌ معلم اخراج شده‌ است به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 22 – 7 - 91
48 رئوف حسینى دیوانده‌ره‌ معلم اخراج شده‌ است به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 22 – 7 - 91
49 ایدریس رنجبر دیوانده‌ره‌ معلم اخراج شده‌ است به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 22 – 7 - 91
50 عطا سلیمى دیوانده‌ره‌ معلم اخراج شده‌ است به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 22 – 7 - 91
51 مهدی کوهی ارومیه‌ کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در‌ 14 مهر به‌ شدت زخمی شده‌ بود 24 / 7 / 91
52 پدرام نصرالهی سنندج فعال کارگری بازداشت شده‌ به‌ یک سال و 7 ماه زندان محکوم شده‌ است 25 / 7 / 91
53 عبدالر‌زاق فردیان ارومیه‌ زندانی اعدام شده‌ به‌ اتهام قاچاغ مواد مخدر 27 / 7 / 91
54 خورشید سعادتیان ارومیه‌ شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ جرم اعتراض علیه‌ کشته‌ شدن برادرش 28 – 7 - 91
55 محمد شخصی سردشت شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 29 / 7 / 91
56 نعمت ر‌شیدی سردشت دانشجو بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 29 / 7 / 91
57 عطا محمدی موچش کامیاران معلم بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 30 / 7 / 91
58 حامید ئوستی موچش کامیاران معلم بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 30 / 7 / 91
59 صابر ا‌یوبی موچش کامیاران معلم بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 30 / 7 / 91
60 فه‌ردین ساعێد موچشی موچش کامیاران معلم بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 30 / 7 / 91
61 علی ساعدپناه‌ موچش کامیاران معلم بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 30 / 7 / 91
62 مهدی ساعد مووچش موچش کامیاران معلم بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 30 / 7 / 91
63 عابدین ساعد مووچش موچش کامیاران معلم بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 30 / 7 / 91
64 ئه‌سه‌د ساعد مووچش موچش کامیاران معلم بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 30 / 7 / 91
65 میکاییل محمدپور قطور خوی کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 3 / 8 / 91
66 جۆبڕه‌ئیل محمدپور قطور خۆی کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 3 / 8 / 91
67 بابک محمدی سنندج کارمندی بانک کشته‌ شده‌ روس سوم آبان بازداشت و روز پنجم آبان دو ساعت بعد آزادیش از زندان به‌ طرز مشکوک جان باخته‌ است 5 / 8 / 91
68 سامی مروانیان ارومیه‌ کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 7 / 8 / 91
69 محمد حسین رضایی دیواند‌ره‌ شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ جمهوری اسلامی به‌ 45 سال زندان محکوم شده‌ است 7 / 8 / 91
70 خالد علیزاده‌ بیورانی سردشت کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 12 / 8 / 91
71 سمکو عثمانی مهاباد شهروند عادی قبلا بازداشت شده‌ بود به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور به ‌یک سال زندان محکوم شده‌ است 16 / 8 /91 
72 محمد ایزددوست مهاباد شهروند عادی قبلا بازداشت شده‌ بود به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور به ‌2 سال زندان محکوم شده‌ است 16 / 8 /91 
73 انور ایزددوست مهاباد شهروند عادی قبلا بازداشت شده‌ بود به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور به‌2 سال زندان محکوم شده‌ است 16 / 8 /91 
74 سلیمان رحیم زادە مهاباد شهروند عادی قبلا بازداشت شده‌ بود به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور به‌4 سال زندان محکوم شده‌ است 16 / 8 /91 
75 عثمان قادرنژاد مهاباد شهروند عادی قبلا بازداشت شده‌ بود به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور به‌3 سال زندان محکوم شده‌ است 16 / 8 /91 
76 علی برنا مهاباد شهروند عادی قبلا بازداشت شده‌ بود به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور به‌3  سال زندان محکوم شده‌ است 16 / 8 /91 
77 امید احمدی ارومیه‌ کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 15 / 8 / 91
78 ئیسماعیل محمدی ثلاث کاسبکار کشته‌ شده‌ تحت تعقیب نیروهای انتظامی به‌ کانال سقوط کرده‌ است 17 / 8 / 91
79 باپیر مجاهد ئالو‌تان سردشت کاسبکار کشته‌ شده‌ توسط نیروهای جمهوری اسلامی 17 / 8 / 91
80 غفار په‌رموره‌ روانسر شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 20 / 8 / 91
81 به‌ختیار نه‌زه‌ری روانسر شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 20 / 8 / 91
82 فارس احمدی روانسر شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 20 / 8 / 91
83 رمضان مظفری روانسر شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 20 / 8 / 91
84 هادی آقایی روانسر شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 20 / 8 / 91
85 عادل مرادی روانسر شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 20 / 8 / 91
86 فواد انگشتان روانسر شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 20 / 8 / 91
84 جه‌ماا قادرنژاد مهاباد دانشجو بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور به‌5 سال زندان محکوم شده‌ است 22 / 8 / 91
88 امیر راحمانی وشته‌په‌ی بوکان شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 28 / 8 /91 
89 را‌حمان اسماعیلی پیرانشار شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 29 / 8 / 91
90 امید قادری اقدم مهاباد فیلمساز بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی به‌2 سال و 6 ماه زندان محکوم شده‌ است 29 / 8 / 91
91 حسین بهاری سقز شهروند عادی بازداشت شده‌ از مهرماه به‌ اتهام امنیتی بازداشت شده‌ است ...............
92 فرزاد منصوری سقز شهروند عادی بازداشت شده‌ از شهریورماه به‌ اتهام امنیتی بازداشت شده‌ است ...............
93 نادر آزاد تورنیا سنندج شهروند عادی زخمی شده‌ است بعد از دستیگری هدف تیراندازی قرار گرفته‌ است 1 / 9 / 91
94 شاهو حسینی مهاباد دبیر پیشتر بازداشت شده‌ بود غیابی به‌ 5  سال محکوم شده‌ است 1 / 9 / 91
95 ب‌فرین حجتی مهاباد فیلمساز پیشتر بازداشت شده‌ بود غیابی به‌ 4  سال محکوم شده‌ است 1 / 9 / 91
96 یعقووب خضری مهاباد فعال ادبی بازداشت شده‌ به‌ 5 سال زندان تعلیقی محکوم شده‌ است 2 – 9 - 91
97 محبوبە خبوشانی کرد  قوچانی فعال مدنی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 2 - 9  -  91
98 بهناز رضازادە کرد  قوچانی فعال مدنی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 2 - 9  -  91
99 مینا خەبوشانی کرد  قوچانی فعال مدنی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 2 - 9  -  91
100 محمد گویلى کیلانە سنندج شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور به‌ 18 ماه زندان محکوم شده‌ است 4- 9 -91 
101 سلام مەحمودی سردشت کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 5 / 9 / 91
102 یاسین عباسی سردشت کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 5 / 9 / 91
103 جه‌لال خدامرادی سنندج شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 7 / 9 / 91
104 احمد لاجورد سلماس فعال مدنی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 8 / 9 / 91
105 لایق مصطفایی‌ پاوه‌ شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 11 / 9 / 91
106 عمر مصطفایی پاوه‌ شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 11 / 9 / 91
107 ابراهیم جهان آرا پیرانشار کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 12 / 9 / 91
108 جمیل نصرالهی دزلی مریوان شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 12 / 9 / 91
109 هماون محمدی دزلی مریوان شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 12 / 9 / 91
110 سیوان رسولی پاوه‌ شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 12 / 9 / 91
111 شهریار فرزند قربان پاوه‌ شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 12 / 9 / 91
112 شهرام عزیزی روانسر کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 14 / 9 / 91
113 سمكو ریحانی بێران ی سردشت کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 16 / 9 / 91
114 صباح محمدپور اورامان شهروند عادی بازداشت شده‌ به‌ اتهام فعالیت امنیتی علیه‌ کشور 17 / 9 / 91
115 راشد .... پاوه‌ کاسبکار زخمی شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 16 / 9 / 91
116 خالید احمدپور مهاباد کاسبکار کشته‌ شده‌ با شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 20 / 9 / 91
117 سامان شاویسی مریوان شهروند عادی پێشتر بازداشت شده‌ به‌ 3 سال محکوم شده‌ است 23 / 9 /91 
118 علی ا‌مینی سقز شهروند عادی پێشتر بازداشت شده‌ به‌ 3 سال محکوم شده‌ است 25 / 9 /91 
119 پیمان صلواتی    سنندج شهروند عادی پێشتر بازداشت شده‌ به‌ 2 سال محکوم شده‌ است 28 / 9 /91