کردی
English

ایستگاه

گزارش نقض حقوق بشر در سه ماهه ی تابستان در شرق کردستان

2012-10-02 20:11:50

در تازترین گزارشی که از خبر گزاری کردستان وکرد نیوز در خصوص نقض حقوق بشر در شرق کردستان طی سه ماهه تابستان جاری منتشرشده همچنان رژیم جمهوری اسلامی از هیچ راهکار و متودی در جهت سرکوب و آزار و اذیت مردم کردستان غافل نبوده است.
در ادامه ی روند نقض حقوق بشر در کردستان از سوی مراکز نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران، طی سه ماه تابستان سال جاری شمسی 22 تن کشته، 18 تن هدف گلوله مستقیم نیروهای رژیم زخمی شده و 123 تن از اهالی کردستان به اتهامات امنیتی بازداشت شده اند که بخشی از آنها شامل احکام سنگین زندان شده اند.
بر اساس گزارشهای که به مرکز خبری کردستان و کرد نیوزرسیده اند نیروهای نظامی و مسلح جمهوری اسلامی ایران طی سه ماهه تابستان 22 تن ازساکنان کردستان را از پای در آورده که 14 تن از آنها از کولبران مرزی بوده اند که با ضرب گلوله مستقیم نیروهای مسلح رژیم کشته شده اند .
همچنین 2 تن از آنها در بازداشت جان خود را از دست داده اند و 5 تن از انها نیز بر اثر تعقیب نیروهای رژیم دچار سوانح رانندگی شده و جان باخته اند.
طی این مدت جمعی از بازداشتی ها در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شده اند که هویت 4 تن از آنها مشخص است.
در طول این سه ماه 15 تن از کولبران و کاسبکاران کرد با شلیگ گلوله ی نیروهای رژیم مجروح شده و 3 تن نیز بر اثر انفجار مین ناقص العضو شده اند.
مراکز امنیتی و اداره ی اطلاعات جمهوری اسلامی در شهرها و مناطق مختلف کردستان به اتهامات امنیتی 123 نفر از ساکنان کردستان را بازداشت کرده اند که 49 تن از آنها توسط دستگاه قضایی ودادگاه انقلاب جمهوری اسلامی محاکمه شده اند و احکامی بالغ بر 6 ماه تا 40 سال زندان برایشان صادر شده است.
این 49 تن از فعالین سیاسی کرد که 29 تن از آنا درزندان به سرمیبرند و یا با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاهی آزاد شده اند در مجموع به 247 سال و 4 ماه زندان محکوم شده اند.
همچنین به اتهام محاربه دستگاه قضایی رژیم احکام سنگین اعدام را برای سه تن از فعالین کرد بختیار معماری ، سامان نسیم و منصور آروند صادر کرده است.
روند نقض حقوق بشر در کردستان طی سه ماهه تابستان امسال در حالی است که طی سه ماه بهار سال جاری نیز حداقل 22 تن که اکثر آنها از کولبران و کاسبکاران مناطق مرزی کردستان بودند توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده و 13 تن از آنها مجروح شده اند.
مراکز امنیتی جمهوری اسلامی در کردستان طی سه ماه نخست امسال حداقل 51 تن از مردم عادی و فعالین و جوانان فعال کرد را به اتهام فعالیت سیاسی و امنیتی علیه جمهوری اسلامی بازداشت کرده که 44 تن از آنها بعد از دادگاهی حکم 5 ماه و یک سال و دو سال تا سی سال زندان برایشان صادر شده و 3 تن از آنها نیز محکوم به اعدام شده اند .
بر این اساس هم اکنون 20 تن از فعالین سیاسی کرد محکوم به اعدام شده اند که اسامی آنها به شرح زیر میباشد 1 حبیب الله لطیفی 2 مصطفی سلیمی 3 شیرکو معارفی 4 سمکو خورشیدی 5 سیروان نژادی 6 ابراهیم عیسی پور7 رزگار حبیب افشاری8 علی افشاری 9 حبیب الله گلپری پور10 زانیار مرادی 11 لقمان مرادی 12 هوشنگ رضایی 13 رضا اسماعیلی14 بهروز آلخانی 15 سید سامی حسینی 16 سید جمال محمدی 17 بختیار معماری 18 منصور آروند 19 سامان نسیم(نعیم) 20 رشید آخکندی.
شایان ذکر است که این آمار بر اساس گزارشاتی است که به آژانس خبری کردستان و کرد نیوز رسیده و یا از مراکز خبری کردی و یا از سوی سازمانهای حقوق بشری بدست آمده اند .
بر این اساس جمهوری اسلامی فضای کاملا امنیتی و خفقان را برکردستان حاکم نموده است، اگر چه آمار نقض حقوق بشر در کردستان بیش از این آمار میباشد.