کردی
English

امور پناهندگان

امور پناهندگان

به‌ اطلاع همه‌ اعضا و هواداران حزب دمکرات کردستان که‌ در کشورهای مختلف دارار کیس پناهندگی بوده‌ یا درخواست پناهندگی داده‌اند میرساند ‌ جهت دریات تأئیدیه‌ و همکاری لازم از طریق کانالهای زیر با بخش امور پناهندگان کمیسیون تشکیلات تماس بگیرند.

پناهجویانی که‌ خواهان دریافت تأئیدیه‌ حزب می باشند لازم است مشخصات زیر را در نامه‌ درخواست خود درج نمایند:

نام، شهرت، نام پدر، اهل کدام شهر کردستان است، اکنون در چه‌ کشوری اقامت دارد، عضو یا هوادار حزب است، از میان اعضای حزب در کردستان چه‌ کسی را میشناسد که‌ میتواند معلومات فوق الذکر را تأئید نماید، نام ، ایمیل، شماره‌ تلفن و فاکس وکیل .

لطفا نامه‌ خود را به‌ یکی از ایمیلها یا شماره‌ فاکس زیر ارسال نمائید.

panabari@kurdistanukurd.com

panabari@kurdistanukurd.org

panabaran@kdpmedia.org

شماره‌ فاکس: 00442079002688

همچنین کسانیکه‌ در ترکیه‌ یا یکی از کشورهای اروپایی ساکن هستند جهت دریافت تأئیدیه‌ میتوانند در روزهای دوشنبه‌ و پنج شنبه‌ از ساعت 19 الی 20 با شماره‌ تلفن زیر تماس بگیرند:

شماره‌ ته‌له‌فۆن: 00358442053879کومیسیون تشکیلات

امور پناهندگان