کردی
English

مقالات‌

حقوق بشر

ایران و داعش و حقوق بشر 2014-11-17
مجازات اعدام ، کلید دولت روحانی! 2014-03-25
سرشت ناسازگار جمهوری اسلامی با حقوق بشر و دموکراسی 2013-12-30
نشستی به مناسبت بزرگداشت پنجاه سال فعالیت حقوق بشر دکتر عبدالکریم لاهیجی شصت و پنجمین سال تصویب منشور حقوق بشر 2013-12-18
تاملی بر ' حقوق شهروندی با تمام تبعات آن' 2013-12-08
موجودیت و حقوق کردها را برسمیت بشناسید تا فرصتها را از دست ندهید (در حاشیەی یادداشتی از صادق زیبا کلام) 2013-04-09
احترام به‌ محیط زیست، احترام به‌ میهن است 2013-03-20
چهاردهمین سال بزرگداشت ۲۱ فوریه روزجهانی زبان مادری 2013-02-22
دادخواهی کشتار 67 تلاش برای تقویت ارزشهای حقوق بشر در جامعه‌ 2013-02-21
دفاع از حقوق بشر زاویه دید گسترده ای می طلبد 2012-12-24
کبودوند، پدیده‌ و فرصت 2012-08-09
اعلام خودمختاری کردستان در 1946 اقدامی حقوق بشرطلبانه بود 2012-04-10
قتل در میکونوس، تجزیه‌ و تحلیل یک ترور سیاسی 2012-04-10
تازه‌ترین گزارش احمد شهید و موارد مربوط به‌ اقلیتهای اتنیکی 2012-03-23
گزارش نقض حقوق بشر در کردستان طی سال 1390 شمسی 2012-03-23


First Previous 1 Next Last