کردی
English

اخبار

تعطیلی پروژه‌ی سد ایلام بعد از ۲۱ سال

2015-04-20 09:25:25

 با گذشت بیش از دو دهه‌  از شروع سد “سازبن” در شهرستان شیروان استان ایلام، با وجود هزینه های میلیاردی این پروژه به طور کامل تعطیل شده است.

 به گزارش سایت ماف نیوز، سد سازبن که در ناحیه‌ی شمالی شهر ایلام با گذر از تونل آزادی شهرستان شیروان چرداول، قرار دارد، در یکی از مناطق زیبا و چشم‌نواز قرار گرفته که پوشیده از درختان بلوط و مراتع زیبا و مناظر دلنواز است، اما با وجود آن که از ۲۱ سال پیش، پروژه‌ی سد سازبن شروع شده بود، این پروژه تمام نشده و به تعطیلی کشیده شده است. ساخت سد سازبن از طرح های برق آبی کشور در شهرستان شیروان چرداول است که به طور کامل بعد از هزینه های میلیاردی تعطیل شده است. سد سازبن نیز  جزوپروژه‌ای است که علاوه‌بر هزینه‌های ملیاردی، در این ایلام به تعطیلی کشیده شده است. تنگه‌ی سازبن از توابع بخش شیروان است