نیاز ایران به خرید ۵۰۰ هواپیمای جدید برای نوسازی ناوگان هوایی

کردی
English

اخبار

نیاز ایران به خرید ۵۰۰ هواپیمای جدید برای نوسازی ناوگان هوایی

2015-04-18 18:10:59

 ناوگان هوایی ایران برای نوسازی خود به خرید ۵۰۰ هواپیمای جدید نیاز دارد.

در پی رسیدن به تفاهم سیاسی اخیر هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، مدیران شرکت هواپیمایی ایران ضمن ابراز امیدواری از امکان ارتقای ناوگان هوایی فرسوده کشور به دنبال لغو تحریم‌های بین المللی، می‌گویند برای این منظور به ۵۰۰ هواپیمای جدید نیاز دارند.
علیرضا جهانگیریان، رییس سازمان هواپیمایی کشور گفته است خرید هواپیماهای جدید برای نوسازی ناوگان هوایی ایران ضروری است.
تعداد هواپیماهای فعال ایران در حال حاضر ۱۴۰ فروند است، که در مقایسه با استانداردهای بین المللی و با توجه به میزان جمعیت و وسعت ایران، تعداد ناچیزی به شمار می‌رود.
گفتنی است علاوه بر تحریم‌های بین المللی، آمریکا نیز تحریم‌هایی یکجانبه علیه ایران، از جمله ممنوعیت فروش هواپیما و قطعات یدکی آن را اعمال کرده است، که ضربات سنگینی را به عملکرد ناوگان هوایی ایران وارد کرده است.