اعدام ۵۵ نفر در کمتر از سه هفته و سکوت رسانه ها

کردی
English

اخبار

اعدام ۵۵ نفر در کمتر از سه هفته و سکوت رسانه ها

2015-04-16 09:35:27

 کمیته بین المللی علیه اعدام در اطلاعیه ای، ضمن اعلام خبر اجرای احکام اعدام ۵۵ نفر در کمتر از در کمتر از سه هفته در زندانهای ایران، از رسانه های فارسی زبان خواسته تا به سکوت رسانه ای در برابر این موضوع خاتمه دهند.

در این اطلاعیە آمدە است جمهوری اسلامی ایران بعد از توافق لوزان و نوشیدن جام زهر دوم، دست به کشتار زندانیان زده است. بسیاری از خانواده‌ها از احتمال اعدام فرزندان خود حرف می‌زنند و تعدادی میگویند برای ملاقات آخر به آن‌ها گفته‌اند به زندان‌ها مراجعه کنند.
این گزارش می‌گوید طی این ماه ۳ نفر زندان در وکیل‌آباد مشهد، ۱ نفر زندان در شیراز ۲ نفر در زندان بوشهر۱ نفر در دیزل آباد کرماشان، ۱ نفر زندان در زابل ۴ نفر در شیراز ۲ نفر بندرعباس۱۱ نفر رجایی شهر ۸ نفر در کرج ۲ نفر عادل‌آباد شیراز ١ نفر در مهریز ۴ نفر در زندان اصفهان ۱۵ نفر در قزل‌حصار و ۲ نفر در زندان عادل‌آباد شیراز در فاصله سه هفته اعدام‌شده‌اند.
کمیته بین المللی علیه اعدام می‌گوید  نجات جان هزاران نفر محکوم به اعدام در سلول‌های مرگ جمهوری اسلامی ایران وظیفه همه‌کسانی است که این اخبار را می‌شنوند و در جریان این فجایع قرار می‌گیرند.