کردی
English

اخبار

دیدار دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان پارت دمکرات کردستان

2015-04-16 09:20:22

 حزب دمکرات کردستان و پارت دمکرات کردستان در دیداری دوستانه‌ به‌ بحث و رایزانیمهمترین مسائل روز کردستان و منطقه‌ پرداختند.

روز سه‌شنبه‌ 25 فروردین ماه 94 هیأت دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان به‌ سرپرستی خالد عزیزی، از مقر دفتر سیاسی پارت دمکرات کردستان دیدار و از سوی هیأت میزبان به‌ سرپرستی فاضل میرانی، دبیر دفترسیاسی پارت دمکرات کردستان مورد استقبال قرار گرفتند. 
در ابتدای این دیدار دبیر دفتر سیاسی پارت دمکرات کردستان ضمن ابراز خوشحالی از دیدار و نشست مجدد با رهبری حزب دمکرات کردستان به‌ بحث در خصوص مهمترین رخدادهای اخیر عراق و حکومت اقلیم کردستان مانند جنگ داعش و مسائل مهم  دیگر پرداخت. میرانی با اشاره‌ به‌ عقب نشینیهای داعش از بسیاری از مناطقی که‌ اشغال کرده‌ بود پیروزی و موفقیت نیروهای پیشمرگه‌ را برشمرد و تأکید کرد  تا زمانیکه‌ داعش از شهر موصل بیرون رانده‌ نشود حکومت اقلیم کردستان احساس آرامش و آسایش نخواهند کرد.
مشکلات فی‌مابین بغداد و کردستان و دلایل بروز این تنش‌ها از دیگر بخش سخنان دبیر کل پارت دمکرات کردستان بود که‌ عنوان داشت اقداماتی در راستای حل این مشکلات برداشته‌ شدە است.  وی عنوان کرد که‌ نباید مقاومت و پایداری مردم کردستان را در برابر سیاست نفتی حکومت اقلیم کردستان در ارتباط با حکومت بغداد را مانند فاکتور مهمی نادیده‌ گرفت.
مسأله‌ ریاست حکومت کردستان، توافق میان ایران و قدرتهای جهانی بر سر مسأله‌ی اتمی از سایر مباحث فاضل میرانی بود.
در ادامه‌ دبیر کل حزب دمکرات کردستان به‌ ارائه‌ نقطه‌ نظرات و نگرش و مواضع حزب دمکرات کردستان در مورد این مسائل پرداخت.
 خالد عزیزی ضمن یادآوری آمادگی حزب خود برای شرکت در جنگ داعش در سال گذشته‌ و دفاع از خاک اقلیم کردستان تأکید داشت که‌ ما در تمامی میادین سیاسی و غیره‌ بە دفاع از دست آوردهای حکومت اقلیم کردستان پرداختە و آن را از اهم وظایف خود دانستەایم.
 ایشان تأکید کرد که‌ ما در دیدار و نشست‌های خود با تمامی نیروهای سیاسی جنوب کردستان بر اتحاد و همبستگی میان این  نیروها تأکید داشته‌ایم. وی در ارتباط با توافقنامه‌ لوزان در میان ایران و گروه کشورهای 5+1 این توافق را در راستای منافع و خواست مردم و همچنان کاهش تنشهای بین المللی برشمرد و عنوان کرد که‌ حزب ما همیشه‌ خطاب به‌ مردم کردستان تأکید داشته‌ که‌ به‌ امید حمله‌ی نظامی خارجی به‌ ایران و از میان برداشتن دیکتاتورهای رژیم ایران نباید مبارزات مستقیم با این رژیم دیکتاتور را فراموش کرد و در همین راستا همیشه‌ مردم را به‌ آن سمت تشویق کرده‌ که‌ از تمامی ظرفیتها و فرصتهای پیش آمده‌ در داخل خاک ایران جهت مبارزات جهت احقاق حقوق خود تلاش کنند. 
دبیر کل حزب دمکرات کردستان با اشاره‌ به‌ اوضاع ویژه‌ی در منطقه‌ و در راستای تداوم بر سر دفاع از امنیت اقلیم کردستان  امید خواست که‌ نتایج نشست و تلاشهای پارت دمکرات کردستان و سایر نیروهای سیاسی در راستای هموار کردن قوانین مربوط به‌ حکومت قلیم کردستان هر چه‌ زودتر به‌ نتیجه‌ی دلخواه برسد. خالد عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود به‌ موضوعاتی مرتبط با شرق کردستان و حزب دمکرات کردستان پرداخت.