کردی
English

اخبار

وزیر کشور لبنان خطاب به خامنه‌ای: بینی تو به خاک مالیده خواهد شد

2015-04-15 23:23:28

 نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ایران برای یمن اشک تمساح می‌ریزد ولی از کشتن کودکان در سوریه حمایت می‌کند.

المشنوق در مراسمی برگزار شده توسط اتحادیه جمعیت‌های خانواده‌های بیروتی سخن می‌گفت، اظهار داشت: «ما اکنون در دوره عربی جدیدی به سر می‌بریم که سعودی تاج آن است. بدون سعودی و مصر عروبت توان ایستادن ندارد.»
او ادامه داد: من با ضمیری آسوده می‌گویم، توفان قاطعیت که پادشاهی عربی سعودی آن را رهبری می‌کند، برای آزادی آینده تمام جهان عرب از چنگ چیرگی ایران بر کرامتش، سرنوشتش و خواسته مردمانش است.
المشنوق در ادامه با اشاره به سخنان چند روز پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در باره اوضاع یمن گفت: «چند روز پیش سخنانی شنیدیم که به پادشاهی عربی سعودی وعده شکست و مالیده شدن بینی‌اش به خاک را داده است. من از بیروت، پایتختی که بسیار از صاحب این سخن و مکتبش رنج دیده، به همان اندازه که از اسرائیل رنج دیده است، می‌گویم او و هرکس که در فرهنگ تجاوز، حذف و دست درازی به مشروعیت‌ها ریشه دوانده و معتقد است زمان استضعاف ادامه دارد، بینی‌اش به خاک مالیده خواهد شد. این دوره عربی جدیدی است که در آن اجازه نخواهیم داد فرمانده همه جنگ‌ها و درگیری‌های مذهبی در منطقه، برای کودکان یمن اشک تمساح بریزد، در حالی که کشتار کودکان را در سوریه و عراق رهبری می‌کند.