کردی
English

اخبار

اطلاعیه‌ به‌ مناسبت اختتام پلنوم دوازد‌هم کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کردستان

2015-04-15 10:48:50

طی روزهای 22 الی 24 فروردین ماه‌ 1394 خورشیدی (11تا 13 آوریل 2015 میلادی) رهبری منتخب کنگره‌ی پانزدهم حزب دمکرات کردستان، دوازدهمین پلنوم خود را با شرکت اعضای اصلی و علی‌البدل و مشاورین کمیته‌ی مرکزی و مشاورین دفتر سیاسی برگزار نمود.
پلنوم با رعایت یک دقیقه‌ سکوت در گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای راه رهایی کردستان کار خود را آغاز کرد. سپس گزارش سیاسی کمیته‌ی مرکزی که‌ تحلیلی بود از اوضاع سیاسی جهان و آخرین رویدادها و تحولات مربوط به‌ ایران و منطقه‌ و ارزیابی شرایط فعلی و دورنمای مبارزه‌ی خلقمان در پرتو این شرایط از سوی آقای خالد عزیزی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان تقدیم شد.
در ابتدای گزارش سیاسی، ضمن یادآوری و پرداختن به‌ مهمترین تحولات سیاسی جهان در فاصله‌ زمانی میان دو گردهمایی رهبری حزب، پلنوم یکبار دیگر موضع منطقی و واقعبینانه‌ی پیشین حزب در خصوص عدم چشمداشت برخوردی رادیکال از سوی جهان با جمهوری اسلامی، و همچنین گره‌ نزدن روند مبارزه‌ و فعالیت حزب بە نتایج این پروسه‌ را درست و اصولی ارزیابی کرد. به‌ اعتقاد پلنوم کمیته‌ی مرکزی، علیرغم بهره‌برداری حلیه‌گرانه‌ی‌ رژیم کە می‌کوشد در رابطه‌ با حل و فصل موضوع هسته‌ای بعمل آورد، حل و فصل این موضوع بدین‌ خاطر سودمند است که‌ عرصه‌ مانور رژیم را در چارچوب امنیتی جهان از طریق دسترسی به‌ سلاح اتمی در کوتاه‌ مدت محدود می‌سازد و دیگر بیش از این، توجه‌ جامعه‌ی جهانی به‌ دلیل این مسأله،‌ از موضوعاتی که‌ برای مردم ایران اساسی تر هستند، یعنی‌ دمکراسی و حقوق بشر و حقوق تشکلهای این کشور به‌ انحراف کشیده‌ نشود. 
بدون تردید پلنوم این واقعیت را از نظر دور نداشت که‌ حصول توافقی در این رابطه‌ به‌ مفهوم حل‌ و فصل پایدار این پرونده‌ نخواهد بود، زیرا اساسا رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم قابل اعتماد و مسئولیت‌پذیر نیست و این امکان کماکان وجود دارد که‌ از این پس نیز از این موضوع همچون ابزاری برای به‌ انحراف کشاندن باصطلاح "غرور ملی" ایرانیان و پارامتری برای باز بودن دست آن در سرکوب داخلی و آشوبگریهای منطقه‌ای، بهره‌برداری نماید. اما در عین حال پلنوم بر این اعتقاد بود که‌ مراحل پس از توافق و همچنین رویدادهایی که‌ جمهوری اسلامی در داخل کشور و طی یکی دو سال آینده‌ در رابطه‌ با انتخابات و آینده‌ی " رهبری نظام" در پیش دارد، می‌توانند صف‌آرایی و چالشهای تازه‌ای را در میان جناحهای رژیم، بدنبال داشته‌باشند. از طرف دیگر همانگونه‌ که‌ شاهدیم، تلاشی جدی در راستای مقابله‌ با نفوذ و پیشروی‌های بیشتر رژیم در منطقه‌ در جریان است که‌ آخرین نمونه‌ی آن هم‌پیمانی کشورهای عربی و منطقه‌‌ علیه‌ حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن است.
همه‌ی اینها مؤید این واقعیت است که‌ اگر از سویی در رابطه‌ با پرونده‌ی اتمی، توافقی در راه‌ است که‌ لزوما بسود مقاصد ناسالم رژیم نمی‌تواندباشد، از سوی دیگر، رژیم چه‌ در داخل و چه‌ در سطح منطقه‌ با مجموعه‌ مشکلات و چالشهای جدی‌ای مواجه‌ است. به‌ همین دلیل آجندای مبارزه‌ی آزادیخواهانه‌ی مردم ایران باید با سود جستن از کلیه‌ی فرصتها و بسترهایی که‌ می‌تواند در هر دو زمینه‌ شکل بگیرد، سازمان داده‌شود. 
در بخشی از کار دوازدهمین پلنوم کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کردستان، اوضاع کردستان ایران و شرایط فعالیت و مبارزه‌ در داخل کشور، با توجه‌ به‌ وضعیت یادشده‌، مورد بحث قرار گرفت. در این بخش، پلنوم با عنایت به‌ مشکلات  موجود بر سر راه‌ مبارزه‌ی مدنی، تلاش و فعالیت نخبگان سیاسی و مدنی کرد در داخل کشور را ارزشمند توصیف کرد و مجموعه‌ راهکارهایی را در زمینه‌ی گسترش سعی  و همت این افراد و نیز تلاش در راستای به‌ میدان آوردن و در میدان نگه‌ داشتن مردم به‌ شیوه‌های گوناگون و در رابطه‌ با موضوعاتی که‌ برای حقوق و آزادیهای مردم کردستان حائز اهمیت هستند، مورد بحث و تبادل نظر قرارداد.
در همین بخش، کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کردستان ضمن یادآوری حضور و فعالیت یک سال گذشته‌ی پیشمرگان حزب دمکرات و مدافعان شرق کردستان و تجلیل و تقدیر از دستاوردهای این حضور و فعالیت در راستای احیای روحیه‌ی مبارزاتی در داخل کشور، بستر و کیفیت تداوم این گونه‌ فعالیتها را در آینده‌ مورد بررسی قرارداد.
بخش دیگری از کار پلنوم دوازدهم کمیته‌ی مرکزی به‌ بحث پیرامون همکاری میان حزب دمکرات کردستان و دیگر نیروهای کردستان اختصاص یافته‌بود. در این بخش، ضمن ارزیابی مناسبات حزب دمکرات با دیگر نیروهای کرد در کردستان عراق، ترکیه‌ و سوریه‌ و تکرار پیام وحدت صفوف و تفاهم، به‌ نحو ویژه‌ای به‌ تلاشهایی توجه‌ شده‌بود که‌ در راستای ایجاد چارچوب و مبنایی برای فهم متقابل و همکاری میان نیروهای سیاسی کردستان ایران در جریان هستند و در این رابطه‌ به‌ دفتر سیاسی توصیە شد تلاش‌هایی کە در این رابطە آغاز کردە است را ادامە دهد‌. 
آخرین بخش کار دوازدهمین پلنوم کمیتەی مرکزی بە مجموعە بحث‌های داخلی و تشکیلاتی اختصاص یافتە بود‌. در این بخش ضمن توجە بە مجموعە جوانبی از امور حزب طی چند ماە گذشتە‌، تصمیمات و توصیە‌هایی در این خصوص و بمنظور عمل کردن بە آنها در آیندە بە تصویب رسید‌. در همین بخش، تلاش و فعالیت‌ اعضا و هواداران حزب دمکرات بمنظور کمک مالی بە حزب‌، ارج نهادە شد و پلنوم در این رابطە تقدیر و سپاس صمیمانەی خود را بە تشکیلات حزب بویژە در خارج از کشور اعلام داشت‌. آخرین بخش پلنوم دوازدهم کمیتەی مرکزی حزب دمکرات بە تهیە مقدمات دو رویداد مهم سیاسی و تشکیلاتی کە در سال جدید‌، پیشروی حزب دمکرات هستند‌، اختصاص یافتە بود‌، یعنی هفتادمین سالروز تأسیس حزب دمکرات و برگزاری کنگرەی شانزدهم‌. در رابطە با کنگرە‌، راهکار لازم جهت گام برداشتن بسوی برگزاری این کنگرە از تصویب گذشت و پلنوم بدین منظور‌، کمیتەای را برای آمادەسازی مقدمات برگزاری کنگرەی شانزدهم تعیین کرد و اقدامات و وظائفی کە این کمیتە باید طی ماە‌های آیندە بە انجام برساند را مشخص ساخت‌. 
 
حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
٢٥ فروردین ١٣٩٤(١٤ آوریل ٢٠١٥)