کردی
English

اخبار

در هر 5 ازدواج در شهر یک مورد به‌ طلاق انجامیده‌ است

2015-04-14 20:22:44

 سال گذشته در استان ارومیه‌ از هر 5 ازدواج در شهرها یک مورد و در روستا از هر 10 ازدواج یک مورد منجر به طلاق شده است.

بنا به‌ اظهارات محمد جوان، مدیر کل ثبت احوال استان ارومیه‌ در سال گذشته 35 هزار و 101 مورد ازدواج در استان به ثبت رسیده است که نسبت به سال حدود 6 درصد کاهش است.
وی گفته‌ است سال گذشته 6 هزار و 413 مورد طلاق در سطح استان به ثبت رسیده است که نسبت به سال  92 بیش از 14 درصد افزایش داشته است.
بنا بر این آمار در سال 93 بالاترین نرخ ثبت ازدواج مربوط به شهر تکاب و بالاترین نرخ طلاق مربوط به شهر شاهیندژ  بوده است.
شایان ذکر است در 15 روز اول فروردین ماه امسال 933 مورد ازدواج و 126 مورد طلاق به ثبت رسیده است، گفت: با توجه به شاخص طول زندگی مشترک، نزدیک به 13 درصد طلاق ها کمتر از یک سال زندگی مشترک را تجربه کرده اند.
جوان تصریح کرد: در سال 93 در ارومیه 8 هزار و 888 مورد ازدواج و 10 هزار و 189 مورد طلاق ثبت شده است.