کردی
English

اخبار

دەها دانشجوی کرد کرماشانی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند

2015-04-12 20:32:43

 دەها تن از دانشجویان دانشگاه رازی کرماشان و دانشگاه پیام نور جوانرود به اداره‌ی پیگیری ستاد خبری وزارت اطلاعات در این شهرستانها احضار و بازجویی شدند. به گزارش ماف نیوز، در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه رازی و دانشگاه پیام نور جوانرود در زمینه‌ی گرانی موجود و انتقاد از توافق هسته‌ای از سوی دانشجویان معترض دست کم ۱۰ تن از دانشجویان این دو دانشگاه به اداره‌ی پیگیری ستاد خبری وزارت اطلاعات در این دو شهرستان احضار و بازجویی شدند. همچنین به دلیل امتناع برخی از دانشجویان در مراجعه به دفتر پیگیری ستاد خبری اطلاعات، آدرس و نام و مشخصات این افراد از سوی حراست دانشگاه در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی از دانشجویان معترض نیز که به تازگی در امتحان کارشناسی ارشد شرکت کرده‌اند از سوی سازمان سنجش احضار و تهدید شدند. طی توافقات هسته‌ای ایران با کشورهای ۵+۱، بخشی از تحریمهای بین‌المللی علیه ایران برداشته خواهند شد اما این دانشجویان چند روز پیش اعتراض کرده بودند که تاکنون، علی‌رغم برچیده‌شدن برخی از تحریم‌ها، اما گرانی در کشور همچنان باقی است.