کردی
English

اخبار

بانوی کرد برترین مربی در رقابت های بسکتبال سوپر لیگ بانوان ایران شد

2015-04-12 20:31:29

 با اعلام فدراسیون بسکتبال، سروه ضرغامیان، بانوی کرد به عنوان برترین مربی در رقابت های بسکتبال سوپر لیگ زنان ایران در سال 93 شناخته شد.  به گزارش ایسنا،  نایب رئیس فدراسیون بسکتبال، سروه ضرغامیان مربی تیم شهرداری سنندج را به عنوان برترین مربی در رقابت های بسکتبال سوپر لیگ بانوان کشور در سال 93 معرفی کرد. بر اساس این گزارش ضرغامیان عناوینی چون مدرس فدراسیون و دانشگاه های استان سنندج، 13 سال مربیگری رده های سنی مختلف و لیگ های کشوری را در کارنامه ورزشی خود دارد. وی از شگفتی سازهای این دورە از رقابتها بە شمار آمدە است.