کردی
English

اخبار

دور جدید سرکوب نیروهای انتظامی تحت لوای طرح حجاب‌وعفاف در کردستان

2015-04-12 20:25:24

 با آغاز دور جدید سرکوب و ایجاد فشار بر مردم شهرهای کردستان و با هماهنگی ستاد خبری وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر ارگانهای مربوطە  در شهرستانهای ارومیه و سلماس، مکان‌هایی برای “امر به معروف و نهی از منکر” در این دو شهرستان جهت سرکوب و ایجاد  فشار بیشتر بر مردم دایر شدە است. به گزارش سایت ماف نیوز، دور جدیدی از فعالیتهای مشترک نیروهای انتظامی در دو شهرستان ارومیه و سلماس جهت جلوگیری از آنچه “بی حجابی و بدحجابی” خوانده شده، شکل گرفته و مکانهای مخصوصی جهت نهی از منکر و امر به معروف دایر میگردد. بنا بە این گزارش  قرار است این مراکز، تحت فرمان “مرکز کانون تربیت و اصلاح” به فعالیت بپردازند که پیشتر زیر نظر فرماندهی گشتهای ارشاد اداره میشد. گفتنیست پیش از این در شهرستان‌های ایلام و کارزان در استان ایلام نیز از ابتدای فروردین ماه سال جاری طرح حضور پلیس در محلات در راستای “بهسازی عفاف و حجاب” و بیشتر جهت سرکوب اعتراض‌های احتمالی برگزار شده بود