کردی
English

بیانیه‌ و اطلاعیه‌ها

پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان بمناسبت برگزاری چهارمین کنگره‌ی اتحادیه‌ی زنان دمکرات کردستان

2015-04-01 13:14:31

حضار محترم کنگره‌!
میهمانان گرامی!
زنان مبارز و مقاوم کردستان!
کنگره‌ی چهارم اتحادیه‌ی زنان دمکرات کردستان در شرایطی برگزار می‌گردد که‌ خاورمیانه‌ و بویژه‌ کردستان و ایران، درگیر مجموعه‌ بحرانها و نابسامانیهای داخلی و منطقه‌ای گشته‌اند. جنگ و ویرانی در بخش چشمگیری از منطقه‌، مردم را در تنگنا قرار داده‌ و فجایع بسیار بزرگ و جانگدازی رخ داده‌اند که‌ وجدان بشریت را تکان داده‌است. جنگ و ترور، تنها ملتها و کشورهایی که‌ مستقیما با یورش و حمله‌ مواجه‌ بوده‌ و قربانی داده‌اند را مورد تهدید قرار نداده‌است، بلکه‌ خطر بزرگی برای بشریت و تمامی تمدن و پیشرفتهایی که‌ فرهنگ همزیستی معاصر و امروزین بر روی آن بنیان نهاده شده‌است، بشمار می‌رود. منطقه‌ آبستن رویدادهایی است که‌ خطر بزرگی برای ثبات و صلح و آرامش منطقه‌ ایجاد کرده‌اند. در جریان رویدادهای سال جاری شاهد وقایع جانگداز بسیاری بوده‌ایم، از کشتار مردم عادی و بیدفاع گرفته‌ تا ویرانی شهرها و روستاها. ملت کرد در کردستان عراق و سوریه‌ نیز از این فجایع بی‌نصیب نمانده‌است. یورش افراد مسلح گروه‌ تروریستی داعش به‌ اقلیم کردستان، کشته‌شدن و به‌ اسارت در آمدن هزاران تن از زنان، کودکان و مردان ایزدی و دیگر اقلیتهای مذهبی و ملی و آوارگی صدها هزار نفر را بدنبال داشت. به‌ زنان و دختران کرد تجاوز شد و در بازار به‌ معرض خرید و فروش گذارده‌شدند. این رویدادها در قرن 21، یادآور دوران جهالت و زنده‌بگور کردن انسانها بودند که‌ تهدیدی علیه‌ وجدان و کرامت و شخصیت انسانها بشمار می‌آمدند.
کابوس ترور و بازگرداندن بشریت به‌ دوران تاریک گذشتە در این منطقه‌ در حالیست که‌ در ایران و در سایه‌ی جمهوری اسلامی، بیش از 36 سال است که‌ مردم تلخی حاکمیت تحت لوای دین را احساس می‌کنند. علاوه‌ بر تمامی قید و بندهایی که‌ این رژیم برای مردم کشور ایجاد کرده‌است، بدلیل سیاستهای نادرست این رژیم هر بار بحرانی ایجاد می‌گردد کە دود آن مستقیما بە چشم مردم کشور می‌رود. اساسا این سیاستهای نادرست این رژیم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که‌ موجب پدید آمدن بیشترین مصائب برای مردم ایران گشته‌است. از نبود آزادی و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی گرفته‌ تا زندان و شکنجه‌ و اعدام و گرانی و بیکاری و مواد مخدر و دهها و صدها بلا و مصیبت دیگر.
در کردستان به‌ دلیل وجود یک مبارزه‌ی مشروع و هشیاری سیاسی و اجتماعی مردم کرد، میزان تبعیض و سرکوب در مقایسه‌ با دیگر بخشهای ایران بسیار بیشتر است. حکام و مقامات رژیم همواره‌ با دیدی امنیتی به‌ کردستان می‌نگرند. مردم کردستان در مقایسه‌ با دیگر بخشهای ایران، از نابرابری و ظلم وجور، تعقیب و بازداشت و زندان و شکنجه‌ و اعدام به‌ اتهام  سیاسی بودن و دگراندیشی، سهم فزونتری برده‌اند. کردستان هنوز هم در برآورد با سراسر ایران فعالترین و نیرومندترین عرصه‌ی مبارزه‌ و مقامات علیه‌ خودکامگی و ارتجاع بشمار می‌رود.
جمهوری اسلامی بمنظور خلاصی از همه‌ی بحرانها و مشکلاتی که‌ بدانها دچار آمده‌، درمانده از حل و فصل تفرقه‌ و رقابت میان جناح‌های حاکمیت و برای به‌ انحراف کشاندن اذهان افکار عمومی نسبت به‌ مشکلات داخلی، تلاش ورزیده‌ تا توجه‌ آنها را بسوی چالشهای خارجی جلب نماید. این رژیم به‌ خاطر حفظ منافع خود، با دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه‌، آتش یک جنگ دراز مدت را شعله‌ور ساخته‌ که‌ بعید نیست قربانی شدن هزاران تن را بدنبال داشته‌باشد. منازعات منطقه‌ای از طریق سؤاستفاده‌ از احساسات مذهبی، بویژه‌ در کشورهای عراق، سوریه‌، لبنان و یمن را به‌ ابراز فشار علیه‌ کشورهای غربی و بخشی از کشورهای عربی و خلیج بدل ساخته‌است. 
رژیم  مسأله‌ی اتمی و روند مذاکرات با کشورهای 1+5 را تاکنون در ابهام نگه‌داشته‌ و در راستای کسب وقت و فرصت بیشتر جهت دستیابی به‌ اهدافش گام برمی‌دارد، اما طبق تحلیل و ارزیابی بسیاری از صاحبنظران، این رژیم غیر از قبول کردن و گردن نهادن به‌ شروط غرب هیچ راه‌ دیگری ندارد. این امر نیز به‌ مفهوم یک عقب‌نشینی سیاسی دیگر است که‌ علیرغم تمامی مشکلاتی که‌ در نتیجه‌ی سیاستهای اتمی تاکنونی رژیم، دامنگیر مردم ایران گشته‌است.
زنان فعال و مبارز!
سرنوشت زنان در هر دورانی به‌ رویدادها و تحولات آندوران گره‌ زده‌ شده‌است. زنان در همان حال که‌ در جنبش‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ترقیخواه‌ دستاورد داشته‌اند، در جنگها و بحرانها نیز بزرگترین قربانی فجایع بوده‌اند؛ یا مستقیما قربانی ظلم وجور شده‌اند، یا همسر و فرزند و دیگر اعضای خانواده‌ را از دست داده‌اند، اما علیرغم همه‌ی زیانها و خساراتی که‌ بدلیل جنگها و بحرانها دامنگیر آنها می‌شود، همواره‌ از کمترین حق و دستاورد برخوردار بوده‌اند. با وجود همه‌ی اینها، زنان از مبارزه‌ و رویارویی علیه‌ ارتجاع باز نایستاده‌اند و در این میدان روز بروز فعالتر بوده‌اند. سازمانهای زنان در جنبش‌های سیاسی و مدنی دوران حاضر یک نیروی برجسته‌ و تأثیرگذار هستند. خوشبختانه‌ در مبارزات و فعالیتهای مدنی کردستان ایران نیز، زنان حضور غیر قابل انکاری دارند. زنان در شرایط حساس فعلی وظیفه‌ی بزرگ و مهمی بر دوش دارند، انجام این امر نیز بدون یک برنامه‌ی درست و امروزین و سازماندهی منسجم و بدون وجود اراده‌ و همکاری و هماهنگی سازمانی میان تشکلهای زنان امکان پذیر نیست. رابطه‌ و همکاری میان سازمانهای زنان در کردستان ایران و دیگر بخشهای کردستان به‌ پیشرفت جنبش زنان و تحقق آرمانها‌یش یاری خواهد رساند. این مهم با اعتماد به نفس زنان و اراده و شایستگی آنها تحقق خواهدیافت. اطمینان داریم شما به عنوان یک اتحادیه‌ی با تجربه و دارای پیشینه، توان واراده‌ی انجام این وظایف را دارا هستید.
شرکت‌کنندگان گرامی چهارمین کنگره‌ی اتحادیه‌ی زنان دمکرات کردستان!
حزب دمکرات کردستان علیرغم سختی و ناهمواری مراحل حیات و فعالیت خود، از اهمیت دادن به مسأله‌ی زنان درجامعه غافل نبوده و همواره با ستم و تبعیض و مشکلاتی که گریبانگیر زنان کردستان شده‌اند، مبارزه کرده است. حمایت و همکاری زنان در راه تحقق حقوق مشروع و انسانی آنان را از جمله وظایف اصلی خود دانسته‌است. حدود نیم سده است که تأمین حق برابری زنان و مردان، یکی از مفاد اساسی برنامه‌ی حزب دمکرات کردستان می‌باشد. حزب دمکرات عملا علیه آداب ‌و رسوم عقب‌افتاده و مردسالارانه‌ی جامعه، بویژه در رابطه با زنان مبارزه کرده‌است. این حزب از این پس نیز خواهد کوشید با تمام توان یاری‌دهنده و پشتیبان مبارزه‌ی زنان برای تحقق آرمانهایشان باشد. حزب ما با درک اهمیت نقش زنان در جنبش آزادیخواهانه‌، با اهمیت فراوان به فعالیت و تلاش اتحادیه‌ی زنان دمکرات کردستان می‌نگرد و همانگونه که تاکنون از همکاری و حمایت از این اتحادیه دریغ نورزیده‌است در آینده نیز از این امر دریغ نخواهدکرد.
اعضای ارجمند کنگره!
این کنگره که درآستانه‌ی 69مین سالروز تأسیس اتحادیه‌ی شما برگزار می‌گردد، می‌تواند نقش بسزایی در فعالیت آینده‌ی اتحادیه‌ی زنان داشته‌باشد، مشروط برآنکه اعضای کنگره مسأله‌ی کردستان و ایران را به درستی مورد بحث و بررسی قرارداده  و تصمیمات و برنامه‌ی بهینه‌ای برای اتحادیه‌ی خود اتخاذ نمایید و رهبری مناسبی برای ده‌وره‌ی جدید فعالیت این اتحادیه‌ انتخاب کنید. ما به رهبری منتخب کنگره‌ی سوم، بخاطر کارو تلاش و وظایف و مسئولیتی که در مدت‌زمان میان دوکنگره بردوش آنها بوده‌است، دستمریزاد می‌گوییم. امیدمان موفقیت این کنگرە و تداوم و پیشرفت روزافزون اتحادیه‌ی زنان دمکرات کردستان است. 
پیروزباد مبارزه‌ی زنان در راه تحقق حقوق مشروع و صنفی خود.
حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
20/ 12/ 1392