کردی
English

آرشیو

آرشیو کار و فعالیت حزبی

دیدار هیأت حزب دمکرات کردستان با رئیس پارلمان کردستان 2015-04-21
خالد عزیزی: برای فعالیتهای سیاسی و مدنی در کردستان ارزش قائلیم 2015-04-20
دیدار دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان پارت دمکرات کردستان 2015-04-16
دیدار هیأت جنبش دمکراتیک کردستان از دفتر نمایندگی حزب دمکرات کردستان در هولیر 2015-04-01
نشست احزاب سیاسی کرد در دانمارک با ابتکار حزب دمکرات کردستان 2015-04-01
برگزاری کنفرانس سالانه‌ی کمیته‌ی عمومی حزب دمکرات کردستان در دانمارک 2015-04-01
برگزاری مراسم روز شهیدان کردستان در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان 2015-03-31
برگزاری مراسم روز شهیدان کردستان در سوئد و دانمارک 2015-03-30
برگزاری مراسم سال نو و نوروز در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان 2015-03-22
برگزاری مراسم اختتامیه‌ی چهارمین کنگره‌ی اتحادیه‌ی زنان دمکرات کردستان و 69مین سالروز تأسیس این اتحادیه‌ 2015-03-15
برگزاری سمینار " زبان کردی و لهجەهای آن " در هولیر 2015-03-12
آغاز بە کار کنگرە چهارم اتحادیەی زنان دمکرات کردستان 2015-03-11
برگزاری سمینار " آسیب‌شناسی مشارکت حداقلی زنان کرد در حوزه‌ی قدرت و سیاست" 2015-03-10
دیدار دکتر محمود عثمان از مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان 2015-03-09
برگزاری سمینار " قیام ایلام _ 1308" 2015-02-25
کار تبلیغی در کرماشان بە مناسبت روز جهانی زبان مادری 2015-02-24
دیدار هیات رهبری حزب دمکرات کردستان با حزب زحمتکشان کردستان 2015-02-24
دیدار حزب دمکرات کردستان و حزب شیوعی (کمونیست) کردستان در هولیر 2015-02-19
دیدار دو سیاستمدار فرانسە از مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان 2015-02-14
دیدار مسئول روابط عمومی خارج از کشور حزب دمکرات کردستان با وزیر خارجه‌ی نروژ 2015-02-04
نشست مشترک حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران 2015-02-03
برگزاری سمینار بررسی مسائل روز سیاسی مرتبط با حزب دمکرات کردستان در سلیمانیە 2015-01-30
خالد عزیزی : اتحاد و به‌ هم پیوستنی میتواند موفقیت آمیز باشد که‌ همگان در حزب واحد احساس وجود و آرامش کنند 2015-01-26
برگزاری مراسم ٦٩ سالەی تأسیس جمهوری کردستان در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان 2015-01-24
برگزاری سمینار یاد جمهوری کردستان در دانشگاه کۆیە 2015-01-22
برگزاری سمیناری در رانیه‌ با موضوعیت " جمهوری کردستان" 2015-01-15
نشست مشترک دو تشکل دانشجویی دمکرات 2015-01-04
برگزاری سمینار جامعە شناسی جمهوری کردستان و تأثیر آن بر آیندە جنبش 2015-01-04
برگزاری سمینار سیاسی جهت بحث و بررسی مسائل سیاسی کردستان و ایران 2015-01-01
برگزاری مراسم شب یلدا و تولد دکتر قاسملو در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان 2014-12-22


First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last